Informacje o Ośrodku Szkoleniowym Boss Komputer w Limanowej


mężczyzna siedzący przed monitoremOśrodek Szkoleniowy Boss Komputer w Limanowej to certyfikowane laboratorium ECDL. Od 1998 roku prowadzimy szkolenia dla osób indywidualnych, bezrobotnych i pracujących, oraz dla przedsiębiorstw i instytucji pożytku publicznego, takich jak Powiatowe Urzędy Pracy. Posiadamy Akredytację Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie. Podpisaliśmy także umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie na realizację projektu „Kierunek Kariera” oraz Kierunku „Kariera Zawodowa”.

 

Szkolenia zawodowe – oferta

Naszą specjalnością są szkolenia z pakietu Office, grafiki komputerowej oraz księgowości. Pomagamy osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą. Organizujemy także szkolenia zawodowe dla przedstawicieli handlowych, sprzedawcą i sekretarek. Od początku swojej działalności wyszkoliliśmy ponad 20 tysięcy osób. Nasi kursanci to osoby o różnym stopniu znajomości obsługi komputera. Oprócz szkoleń podstawowych oferujemy zawansowane kursy komputerowe w ramach międzynarodowych certyfikacji ECDL /Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych.

 

Kursy księgowe – Comarch Optima

Jednym z filarów naszej działalności jest nauka księgowości oraz kadr i płac w oparciu o najbardziej powszechne oprogramowanie użytkowe, jakim jest Comarch Optima. Aby ułatwić Państwu uczestnictwo w zajęciach, zdecydowaliśmy się przejść na system zdalny. Każdy słuchacz otrzymuje nieodpłatnie 1 laptop z zainstalowanym programem (na czas zajęć).

O wysokiej jakości świadczonych przez nas usług świadczy Znak Jakości, który potwierdza prowadzenie działalności zgodnie z Małopolskim Standardem Usług Edukacyjno-Szkoleniowych MSUES.


Zrealizowane projekty:

Ośrodek Szkoleniowy przy Boss Komputer w Limanowej w latach 2013r. - 2016r. zrealizował następujące szkolenia:

 1. Kurs” Obsługa kasy fiskalnej” dla 3 osób w ilości 60 godzin w dniach 08.02.2016 r. – 09.02.2016 r.
 2. Kurs „Grafika komputerowa dla początkujących” dla 3 osób w ilości 80 godzin w terminie od 28.04.2016r.- 17.05.2016r.- Szkolenia dla Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej
 3. Kurs” Grafika komputerowa dla zaawansowanych” dla 2 osób w ilości 150 godzin terminie od 19.05.2016r.- 16.06.2016r.- Szkolenia dla Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej
 4. Kurs” ABC Przedsiębiorczości” dla 20 osób w ilości 30 godzin w terminie od 10.10.2016r.- 14.10.2016r.- Szkolenia dla Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej
 5. Kurs” ABC Przedsiębiorczości” dla 25 osób w ilości 30 godzin w terminie od 16.11.2016r.- 22.11.2016r.- Szkolenia dla Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej
 6. Kurs” ABC Przedsiębiorczości” dla 20 osób w ilości 30 godzin w terminie od 23.11.2016r.- 29.11.2016r.- Szkolenia dla Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej
 7. Kurs” ABC Przedsiębiorczości” dla 18 osób w ilości 30 godzin w terminie od 07.12.2016r.- 12.12.2016r.- Szkolenia dla Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej
 8. Kurs” ABC Przedsiębiorczości” dla 20 osób w ilości 30 godzin w terminie od 19.12.2016r.- 22.12.2016r.- Szkolenia dla Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej
 9. Kurs „Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych oraz obsługi komputera oparty na jednym z programów europejskich ECCC lub ECDL, lub innym równoważnym ” dla 10 osób w ilości 150 godzin w terminie od 19.11.2016r.- 05.12.2016r.- Szkolenia dla Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej.
 10. Projekt ”Młodzi i ambitni potrzebni od zaraz” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ilości 80 godzin dla 21 osób bezrobotnych do 27 roku życia w terminie od 20.11.2014r.- 05.01.2015r. nazwa kursu „Kurs komputerowy ECDL CORE”
 11. Projekt „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie limanowskim ” realizowany w ramach Osi Priorytetowej I PO WER, Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienie ludzi młodych.- Kurs ECDL Base w ilości 64 godziny dla 10 osób w terminie od 20.10.2015r.- 29.10.2015r. zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Limanowej- wygrany przetarg w PUP Limanowa
 12. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie limanowskim (I)” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy RPO WM, Działania 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy. Kurs Ecdl e-Citizen dla 20 osób w ilości 50 godzin. W terminie od 15.12.2015 r. – zakończenie 23.12.2015 r. – wygrany przetarg w PUP Limanowa
 13. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie limanowskim (I)” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy RPO WM, Działania 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy. Kurs Przedstawiciel handlowy dla 20 osób w ilości 120 godzin. W terminie od 15.09.2015 r. – zakończenie 05.10.2015 r. – wygrany przetarg w PUP Limanowa
 14. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie limanowskim (I)” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy RPO WM, Działania 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy. Kurs Księgowość komputerowa oraz ECDL Base z egzaminami na certyfikaty dla 15 osób w ilości 200 godzin. W terminie od 23.09.2015 r. – zakończenie 27.10.2015 r. – wygrany przetarg w PUP Limanowej
 15. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie limanowskim (I)” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy RPO WM, Działania 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy. Kurs Sprzedawca magazynier dla 20 osób w ilości 110 godzin. W terminie od 25.11.2015 r. – zakończenie 14.12.2015 r. – wygrany przetarg w PUP Limanowa
 16. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie limanowskim (I)” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy RPO WM, Działania 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy. Kurs ABC Przedsiębiorczości dla 21 osób w ilości 30 godzin. W terminie od 01.09.2015 r. – zakończenie 04.09.2015 r. – wygrany przetarg w PUP Limanowa
 17. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie limanowskim (I)” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy RPO WM, Działania 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty dla Powiatowych Urzędów Pracy. Kurs ABC Przedsiębiorczości dla 21 osób w ilości 30 godzin. W terminie od 08.09.2015 r. – zakończenie 11.09.2015 r. – wygrany przetarg w PUP Limanowa
 18. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie limanowskim (I)” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy RPO WM, Działania 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty dla Powiatowych Urzędów Pracy. Kurs ABC Przedsiębiorczości dla 22 osób w ilości 30 godzin. W terminie od 14.10.2015 r. – zakończenie 19.10.2015 r. – wygrany przetarg w PUP Limanowa
 19. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie limanowskim (I)” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy RPO WM, Działania 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty dla Powiatowych Urzędów Pracy. Kurs ABC Przedsiębiorczości dla 20 osób w ilości 30 godzin. W terminie od 23.09.2015 r. – zakończenie 28.09.2015 r. – wygrany przetarg w PUP Limanowa
 20. Projekt „Młodzi i ambitni potrzebni od zaraz” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ilości 80 godzin dla 8 osób bezrobotnych do 27 roku życia w terminie od 01.12.2014r. -27.01.2015r. nazwa kursu „Finanse i księgowość” Realizowane w Myślenicach
 21. Projekt „Języki i it bramą do lepszej przyszłości” Priorytet IX,Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT oraz języków obcych w ilości 60 godzin dla 230 osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i pracujących przedział wiekowy 25-64 w terminie od 01.01.2014r. -31.12.2014r. nazwa kursu” kurs komputerowy ECDL Start”
 22. Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości w Poznaniu Projekt” Człowiek najlepsza inwestycja” Priorytet IX, Działanie 9.6, Poddziałanie 9.6.2"Poszerz z nami horyzonty" w ilości 60 godzin dla 14 osób pracujących w przedziale wiekowym 25-64 w terminie od 09.04.2014r. -20.06.2014r. nazwa kursu „Kurs komputerowy ECDL Start”
 23. Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości w Poznaniu Projekt” Człowiek najlepsza inwestycja” Priorytet IX, Działanie 9.6, Poddziałanie 9.6.2"Poszerz z nami horyzonty" w ilości 60 godzin dla 122 osób pracujących, nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych przedział wiekowy 25-64 w terminie od 01.09.2014r.- 31.11.2014r. nazwa kursu ”Kurs komputerowy ECDL Start”
 24. Projekt „Młodzi i ambitni potrzebni od zaraz” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ilości 80 godzin dla 39 osób bezrobotnych do 27 roku życia w terminie od 01.01.2014r. -26.03.2014r. nazwa kursu „Kurs komputerowy ECDL CORE”
 25. Projekt ”Gotowi do pracy” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ilości 60 godzin dla 40 osób bezrobotnych w terminie od 02.10.2013r. -05.11.2013r. ” kurs komputerowy ECDL Start”
 26. Projekt „Młodzi i ambitni potrzebni od zaraz” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ilości 80 godzin dla 10 osób bezrobotnych do 27 roku życia w terminie od 02.12.2014r. -22.12.2014r. nazwa kursu „Finanse i księgowość ” Realizacja w Wadowicach
 27. Projekt „Młodzi i ambitni potrzebni od zaraz” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ilości 60 godzin dla 9 osób bezrobotnych do 27 roku życia w terminie od 09.12.2014r. -20.01.2015r. nazwa kursu „Grafika komputerowa” Realizowane w Limanowej
 28. Projekt „Młodzi i ambitni potrzebni od zaraz” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ilości 80 godzin dla 9 osób bezrobotnych do 27 roku życia w terminie od 02.12.2014r. -20.01.2015r. nazwa kursu „Przedstawiciel handlowy” Realizowane w Myślenicach
 29. Projekt „Młodzi i ambitni potrzebni od zaraz” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ilości 60 godzin dla 3 osób bezrobotnych do 27 roku życia w terminie od 01.12.2014r. -31.12.2014r. nazwa kursu „Grafika komputerowa” Realizowane w Nowym Sączu
 30. Projekt „Młodzi i ambitni potrzebni od zaraz” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ilości 80 godzin dla 7 osób bezrobotnych do 27 roku życia w terminie od 28.01.2014r. -03.04.2014r. nazwa kursu „Przedstawiciel handlowy” Realizowane w Myślenicach
 31. Projekt „Młodzi i ambitni potrzebni od zaraz” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ilości 80 godzin dla 13 osób bezrobotnych do 27 roku życia w terminie od 06.02.2014r. -01.04.2014r. nazwa kursu „Finanse i księgowość” Realizowane w Limanowej
 32. Projekt „Młodzi i ambitni potrzebni od zaraz” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ilości 60 godzin dla 9 osób bezrobotnych do 27 roku życia w terminie od 28.01.2014r. -18.03.2014r. nazwa kursu „Grafika komputerowa” Realizowane w Myślenicach
 33. Projekt „Młodzi i ambitni potrzebni od zaraz” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ilości 80 godzin dla 5 osób bezrobotnych do 27 roku życia w terminie od 07.02.2014r. -01.04.2014r. nazwa kursu „Finanse i księgowość” Realizowane w Tarnowie
 34. Projekt ”Gotowi do pracy” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ilości 80 godzin dla 8 osób bezrobotnych w terminie od 07.11.2013r. -23.01.2014r. Kurs ”Finanse i księgowość”- Realizowane w Myślenicach
 35. Projekt ”Gotowi do pracy” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ilości 72 godzin dla 9 osób bezrobotnych w terminie od 01.10.2013r. -28.11.2013r. Kurs ” Kasjer handlowy z obsługa kasy fiskalnej” Realizowane w Limanowej
 36. Projekt ”Gotowi do pracy” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ilości 72 godzin dla 7 osób bezrobotnych w terminie od 05.03.2013r. -02.04.2013r. kurs” Kasjer handlowy z obsługą kasy fiskalnej” Realizowane w Myślenicach
 37. Projekt ”Gotowi do pracy” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ilości 72 godzin dla 8 osób bezrobotnych w terminie od 11.03.2013r. -06.04.2013r. kurs” Kasjer handlowy z obsługą kasy fiskalnej” Realizowane w Nowym Sączu
 38. Projekt ”Gotowi do pracy” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ilości 160 godzin dla 8 osób bezrobotnych w terminie od 01.10.2013r. -02.04.2013r. kurs” Sprzedawca z obsługa komputera i kasy fiskalnej”
 39. Projekt ”Gotowi do pracy” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ilości 72 godzin dla 10 osób bezrobotnych w terminie od 04.03.2013r. -23.04.2013r. kurs” Kasjer handlowy obsługą kasy fiskalnej ” Realizowane w Wadowicach-
 40. Projekt ”Gotowi do pracy” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ilości 80 godzin dla 6 osób bezrobotnych w terminie od 05.03.2013r. -25.04.2013r. ” kurs komputerowy ECDL Start”-
 41. Kurs „Grafika komputerowa dla pracowników obsługi biurowej z wykorzystaniem programu Adobe Photoshop” dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Limanowej w ilości 270 godzin. Realizowane w terminie od 19.08.2013r.- 03.10.2013r. – wygrany przetarg
 42. Kurs „Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej” dla 8 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Limanowej w ilości 160 godzin. Realizowane w terminie od 01.10.2013r.- 28.10.2013r. – wygrany przetarg
 43. Kurs „Obsługa kasy fiskalnej” dla 1 osoba bezrobotna zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Limanowej w ilości 60 godzin. Realizowane w terminie od 19.08.2013r.- 25.08.2013r. – wygrany przetarg
 44. Szkolenie dla Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej pn. ” Kurs komputerowy dla grupy 50+” w ramach projektu „Małopolski e-urzędnik” dla 10 osób w ilości 24 godzin. Realizowane 27-29.05.2013r.
 45. Szkolenie dla Urzędu Gminy Gnojnik pn. ” Kurs komputerowy dla grupy 50+” w ramach projektu „Małopolski e-urzędnik” dla 10 osób w ilości 24 godzin. Realizowane 21-23.05.2013r.
 46. Szkolenie dla Urzędu Gminy w Charsznicy pn. ” Kurs komputerowy dla grupy 50+” w ramach projektu „Małopolski e-urzędnik” dla 10 osób w ilości 24 godzin. Realizowane 14-16.05.2013r
 47. Szkolenie dla Urzędu Miejskiego w Wadowicach pn. ” Kurs komputerowy dla grupy 50+” w ramach projektu „Małopolski e-urzędnik” dla 9 osób w ilości 24 godzin. Realizowane 16-20.05.2013r.

akredytacja-1
akredytacja-2
akredytacja-3
msues
ecdl