Procedura reklamacyjna


 kartka papieru1. Zgłoszenia reklamacyjne należy składać nie później niż 7 dni od zakończenia szkolenia w Ośrodku Szkoleniowym przy Firmie Boss Komputer w Limanowej w formie pisemnej, elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., ewentualnie telefonicznie. 
 
2. Reklamacji może podlegać:

  •  niewykonanie usługi szkoleniowej,
  • częściowe wykonanie usługi szkoleniowej,
  • niewykonanie z należytą starannością usługi szkoleniowej.

3. Obowiązki leżące po stronie Ośrodka Szkoleniowego przy Firmie Boss Komputer z Limanowej podlegające reklamacji są określone w regulaminie, lub zawartej ze słuchaczem ,,Umowie o kurs”.
 
4. Zgłoszenie musi zawierać:

  • dane i adres szkolonego
  • szkolenie, którego dotyczy reklamacja
  • powód reklamacji
  • opis zagadnienia reklamowanego

5. Zgłoszenie reklamacyjne wraz z dokumentami jest rozpatrywane pod kątem słuszności roszczeń gwarancyjnych.
 
6. Rozpatrzenie reklamacji na podstawie zgromadzonych dokumentów następuje w ciągu 5 dni roboczych, od dnia odbioru zgłoszenia reklamacyjnego. W przypadku gdy zgłoszenie reklamacyjne jest niepełne i zawiera istotne braki utrudniające jego rozpatrzenie termin 5 dniowy liczony jest od dnia uzupełnienia reklamacji przez zgłaszającego.
 
7. O odrzuceniu reklamacji lub jej braku, zgłaszający reklamację jest informowany pismem.
 
8. Informacja pisemna jest wysyłana e – mailem lub pocztą, według wyboru zgłaszającego.
 
9. W przypadku uznania roszczeń słuchacza z tytułu gwarancji, zakres szkolenia objętego reklamacją powtarza się zgodnie z programem szkolenia z należytą starannością na koszt Ośrodka.
 
10. Koszty nieuzasadnionego złożenia reklamacji usługi szkoleniowej pokrywa uczestnik szkolenia ( zamawiający) składający reklamację.
 
11. Po zakończeniu czynności reklamacyjnych wypełniana jest ,,Karta niezgodności i reklamacji” podpisana przez użytkownika przez właściciela.